Innkvartering

Innkvartering – Info
Lagene innkvarteres på skoler i distriktet. Alle spillere og ledere som skal overnatte må løse deltakerkort.

Lagskonvolutt med deltakerbevis og cupens t-skjorte blir utlevert på overnattingsstedet ved ankomst.

Oversikt over hvilke lag som skal sove hvor blir lagt ut her når det er klart nærmere cupstart.


Ankomst

Vi ber om at lag som ønsker å komme først på lørdag, gir oss en beskjed om dette.

Dusjmuligheter
Det er dessverre dårlige dusjmuligheter ved de fleste skolene. Vi henstiller derfor til at dusjing utføres i hallene.

Romliste
På grunn av skolenes branninstrukser må alle lag fylle ut et skjema med oversikt over spillere og ledere som skal overnatte ved skolen. Skjemaet kan lastes ned her.

StoppOrdensregler
Vi minner om at skolens ordensregler og Norges Håndballforbunds alkoholbestemmelser må overholdes. Brudd på disse reglene kan føre til hjemsendelse. Alle plikter å sette seg inn i gjeldende regler, se NHFs ordensreglement under.

Vi gjør oppmerksom på at lagene må sjekke ut av skolene før kl. 12.00 på søndag.
 
 
 
 Husk sovepose og liggeunderlag!

Vi ber om at doble oppblåsbare madrasser ikke benyttes av hensyn til plassen i klasserommene.

 
NHFs ordensreglement

§ 31 Ordensregler

  1. Samtlige ledere og spillere er forpliktet til å følge de ordensregler som blir fastsatt av NHF og/eller arrangøren.
  2. NHF og/eller arrangøren fastsetter ordensregler for det enkelte arrangementet. Dette skal bl.a. ha med bestemmelsene i 3. og 4.ledd.
  3. Hvert lag skal under reisen til og fra spillestedet og under opp­holdet ha en leder som er ansvarlig for at laget og de enkelte spillere viser god oppførsel og følger de fastsatte ordensregler.
  4. Det er forbudt for samtlige ledere og spillere å nyte noen form for alkohol på reisen til og fra spillestedet og under oppholdet.
  5. Arrangøren er forpliktet til å rapportere brudd på ordensreglene til NHF. Lag og/eller enkeltspillere som bryter ordensreglene, skal også rapporteres til juryen som kan utelukke lag og/eller spillere fra videre deltakelse i arrange­mentet.